Kari-Matti Kunttu

Myynti
Puh. 010 574 7579
Mob. 050 449 9522

Lähetä sähköpostia
Työtehtäväni omin sanoin

Haluan auttaa siinä että yrityksen avainhenkilöt voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja tarjota tätä tukevat ratkaisut ja toimintamallit. Asiakkaat ja asiakkaiden busineksen kehittäminen on kaiken keskiössä. Näiden kokemusten kautta myös Topteam IT Oy kehittyy.

Mikä on parasta/haastavinta työssäni?
Asiakastyö, asiakkaiden kohtaaminen ja oikean ratkaisun löytäminen.
Haastavinta on varmaan se, että välillä päivät menevät turhankin nopeasti ohi.
Saan onnistumisen tunnetta siitä, että pystyy olemaan luova ja löytää uusia tehokkaampia tapoja hoitaa prosesseja.
Mitä ihmiset eivät välttämättä tiedä työstäni?

Yllättävän moni ei tiedä sitä, että kuinka yleistä on tehdä hankinta palvelutuotteena ja miksi se on suosittua.

Miten vietän vapaa-aikaani?

Padel, tennis, sulkapallo, musiikin kuuntelu, hyvä ruoka ja matkustaminen.

Jotain muuta vielä?

Kannatan asioiden avointa argumentointia ja suoraa puhetta. Jos en näe hyvälle yhteistyölle edellytyksiä, sanon senkin suoraan.