Uutiset

Miksi yritysten kannattaisi käyttää pilveä?

Informaatioteknologian ja digitalisaation huima kehitys on jo usealla tavalla muuttanut yritysten toimintakulttuuria ja nopeasti lisääntyvät pilvipalvelut korvaavat perinteisiä toimintamalleja jatkuvasti. Useassa yrityksessä on jo havahduttu siihen tosiasiaan, että heidän arvokkain voimavaransa, palkatut ammattilaiset, tuottavat parhaiten silloin, kun he voivat täysipainoisesti keskittyä oman osaamisalansa toteuttamiseen – mieluummin kuin käyttämällä aikaa erilaisten IT-ongelmien ratkaisuun.

 

Tässä muutamia perusteluja, miksi (viimeistään nyt) kannattaa siirtyä käyttämään pilvipalveluita:

 

Tehokkuutta ja ajansäästöä

Kaikkien käyttäjien kesken jaetut tietokannat sekä nopeuttavat tiedon hakemista, että vähentävät tarvetta luoda päällekkäisiä dokumentteja, tarjoten samalla joustavia mahdollisuuksia ryhmätyöskentelyyn, tekijöiden sijainnista riippumatta. Säästöä tuo mukanaan myös käytössä olevien ohjelmistojen ja tietokantojen etähallinta, kun erilaiset päivitykset ja muutokset voidaan toteuttaa etähallinnan kautta ja myös ajastaa siten, että ne vähiten haittaavat muuta työtä. Huolto- ja ongelmatilanteet voidaan myös ratkaista etäyhteyttä käyttämällä, eikä työntekijän tarvitse keskeyttää töitä rikkoutuneen laitteen vuoksi.

 

Joustavuutta

Useiden yritysten sisäinen rakenne elää jatkuvasti henkilökunnan määrän vaihdellessa tai liiketoiminnan muuttuessa. Yrityksen tarpeiden mukaan skaalautuvien ja tarvittavia teknologioita tukevien pilvipalveluiden käytöllä voidaan ratkaista suurin osa näistä ongelmista. Lisäksi työn paikkasidonnaisuuden purkaminen etäpalveluna käytettävien ohjelmistojen avulla voi aikaansaada merkittäviä kustannussäästöjä, kun yrityksen tietoihin päästään käsiksi mistä vain.

 

Kustannuspiikit kuriin

Yritysten investoinnit tietotekniikkaan joudutaan usein mitoittamaan korkeimman käyttötarpeen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tosiasiassa suuri osa investoinnin kapasiteetista lojuu käyttämättömänä suurimman osan ajasta. Käyttämällä joustavaa, tosiasiallisen tarpeen mukaisesti mitoitettua palvelua, on käytössä aina tilanteen edellyttämät resurssit.

Kuukausiveloitteisten pilvipalveluiden avulla vältytään myös suurilta kertainvestoinneilta sekä myös vanhentuvan laitekannan tai ohjelmistosukupolven muutosten mukanaan tuomilta uudistustarpeilta. Kunnolliset pilvipalvelut kun tarjoavat asiakkaidensa käyttöön aina uusimman standardin mukaisen palvelun.

 

Turvallisuutta

Laadukas pilvipalvelun tarjoaja suojaa palvelunsa hyvin, jolloin tietoturvariski palvelun käytössä on vähäinen. Nykyisin käytössä olevat salaus- ja autentikointitekniikat ovat jo hyvin kehittyneitä, joten tietoturvan tasoa voidaan säädellä erilaisten tarpeiden mukaisesti. Asianmukaisesti hoidetun palvelun käytön riskit verkon yli toimittaessa ovat joka tapauksessa merkittävästi pienemmät kuin mahdolliset uhat, jotka liittyvät esimerkiksi tietokoneen tai älylaitteen katoamiseen, jolloin kaikki laitteen sisältämät tiedot ja salasanat ovat alttiina. Merkittävää etua saavutetaan myös tilanteessa, jossa laite rikkoutuu tai vaikkapa uusi työntekijä aloittaa yrityksessä: uusi laite saadaan käyttöön välittömästi, joko palautettuna vanhoilla asetuksilla tai sitten uudelle työntekijälle määritellyin ohjelmistoin ja käyttöoikeuksin.

Mahdollisessa ongelmatilanteessa myös koko yrityksen henkilökunnan pääsyä eri tietojärjestelmiin voidaan keskitetysti rajoittaa tai tiedot suojata kunnes ongelma on ratkaistu.

 

Luonto kiittää

Liike-elämän alati teknologistuessa kasvaa myös energiankäyttömme. Ympäristön kannalta ei olekaan täysin merkityksetöntä, miten suhtaudumme toimintamme jättämään hiilijalanjälkeen. Pilvipalveluissa useat toimijat käyttävät samoja resursseja, joita jaetaan käyttäjien kesken reaaliaikaisen kysynnän mukaisesti. Valtavien käyttäjämäärien ansiosta tällä optimoinnilla saavutetaan suurta energiansäästöä, verrattuna vaikkapa tilanteeseen, jossa kukin toimija pyörittäisi omia palvelimiaan käyttöasteen vaihteluista riippumatta.

 

Miten pilveen pääsee?

Nousulle digiteknologiapilven hopeiselle reunukselle ei ole esteitä, sillä pilveä voidaan hyödyntää kaiken kokoisissa yrityksissä, alkaen yksittäisistä ratkaisuista aina kattaviin ulkoistuksiin saakka. Paras hyöty saavutetaan kuitenkin käyttämällä apuna alan asiantuntijoita, joiden avulla paras palvelukokonaisuus saadaan määriteltyä. Ulkoistamalla hankitaprosessia asiantuntijalle, vältytään myös lukuisten palvelusopimusten hallinnalta, asiantuntijakumppanin tehdessä sopimukset eri osatoimittajien kanssa.

 

Asiantuntijamme odottavat jo kiitoradalla, olisiko jo teidän yrityksenne aika nousta kyytiin?

, , , ,
Topteam Turvaa Työsi
Kokonaisvaltainen palveluvalikoimamme yrityksen IT-ratkaisuista toimistotarvikkeisiin, monitoimilaitteista ergonomiaan sekä huolto-, asennus- ja käyttötukipalvelumme varmistavat, että voitte aina keskittyä omaan työhönne. Meidät tunnetaan joustavasta, asiakkaan tarpeet huomioivasta palvelusta ja haluamme olla luottokumppanisi. Puhumme samaa kieltä kanssasi, ajattelemme aina etuasi ja teemme vaikeistakin asioista helppoja.
Ostoskori