Topteam IT – Sertifioitua laatua

ISO 9001

Laadunhallinta

ISO 14001

Ympäristöjärjestelmät

ISO 27001

Tietoturvan hallinta

Topteam IT Oy:lle on myönnetty ISO 9001 Laatu-, ISO 14001 Ympäristö- ja ISO 27001 Tietoturvan hallintasertifikaatit kesällä 2021. Myönnetyt sertifikaatit ovat osoitus pitkään jatkuneesta työstä Topteamin tarjoamien palveluiden ja yrityksen toimintakulttuurin kehittämiseksi ja korkean palvelulaadun takaamiseksi.

Auditoinnein vahvistettu ISO sertifiointi myös tarjoaa yritykselle erinomaisen työkalun palveluiden ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, seurantaan ja mittaamiseen, jolla varmistetaan sertifikaattien edellyttämän vaatimustason säilyminen myös jatkossa.

Meille Topteamilaisille toimintamme jatkuva kehittäminen on tärkeää ja keskeinen osa palvelulupaustamme. Asiakkaillemme sertifioidut palveluiden osa-alueet taas kertovat palveluidemme toimivuudesta ja turvallisuudesta, ympäristönäkökohtia unohtamatta.

Mikäli haluat lisätietoja, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme tai omaan yhteyshenkilöösi. Kerromme mielellämme lisää laatujärjestelmästämme ja palveluistamme.