Fotodesinfiointi?

Fotonidesinfiointi on kemikaalivapaa ja tehokas tapa bakteerien ja sienien (homeet ja hiivat) automaattiseen tuhoamiseen. Yhdistettynä fotokatalyysipinnoitteeseen (TiO2) se tuhoaa myös virukset, VOC-yhdisteet sekä tuoksut. Toisin kuin ultraviolettivalo, käyttämämme teknologia on täysin turvallinen ihmisille sekä materiaaleille. Valo on ionisoimatonta ja se on Suomen Säteilyturvakeskuksen (STUK) testaama.

Valaisimella on kaksi eri toimintaa; sininen valo (WiSDOM AiR) kytkeytyy päälle kun tilassa ei oleskella ja vastaavasti valkoinen työskentelyvalo (ANTiBAC) on päällä silloin kun tilassa on ihmisiä. ANTiBAC näyttää tavalliselta valolta, mutta sisältää enemmän sinisiä aallonpituuksia kuin perinteinen valaistus. Valolla on tuottavuutta edistäviä päivänvalomaisia ominaisuuksia.

Sinisen valon vaikutus mikrobeihin

Sinisen valon antimikrobinen vaikutus perustuu sen erittäin tehokkaaseen kykyyn energisoida luonnollisesti valoherkkiä porfyriinejä ja flaviineja mikro-organismien sisällä siten, että ne alkavat tuottaa solun sisälle reaktiivisia happiradikaaleja (engl. reactive oxygen species, ROS). Happiradikaalit ovat erittäin reaktiivisia ja ne tuhoavat solun sen sisäpuolelta.

Biofilmi

Sininen valo läpäisee biofilmin, toisin kuin yleiset desinfiointiaineet ja biosidit.

 1. Ilman välityksellä kulkeva bakteeri kiinnittyy pintaan.
 2. Bakteerisolut kasvavat ja jakautuvat muodostaen tiheän solumaton.
 3. Solut erittävät jakautuessaan limaa ja solun ulkoisia ravintoaineita, jotka ruokkivat ja suojaavat bakteeria.
 4. Bakteeri jatkaa lisääntymistään biofilmin turvaamana.
 5. Jos biofilmi hajoaa, bakteerit vapautuvat takaisin ilmaan.

Fotokatalyysipinnoite

 1. Pinnoite aktivoidaan käyttämällä sopivia valon aallonpituuksia ja riittävää intensiteettiä.
 2. Aktivoitu pinnoite muodostaa reaktiivisia happiyhdisteitä (superoksidiradikaali (•O₂-), hydroperoksidiradikaali (•HO₂), hydroksyyliradikaali (•OH) ja H₂O₂).
 3. Happiyhdisteet ovat erittäin lyhytikäisiä ja reagoivat pinnalla olevien mikrobien ja VOC-yhdisteiden kanssa.
 4. Mikrobit ja VOC-yhdisteet hajoavat, samalla happiyhdisteet neutralisoituvat vedeksi ja hiilidioksidiksi.

ANTiBAC ja WiSDOM AiR –valojen antimikrobinen teho yhdistettynä katalyysipinnoitteeseen

Keväällä 2019 FINAS-akkreditoidun Metropolilab Oy:n laboratoriotesteissä tutkittiin fotonidesinfiointijärjestelmän tehokkuutta Staphylococcus aureus (ATCC 6538) –bakteerin inaktivointiin. Bakteerit levitettiin tavalliselle melamiinipöytälevylle ja niitä valotettiin matalalla intensiteetillä (sininen valo 0,7 mW/cm² ja valkoinen valo 500 lux). Tulokset varmennettiin kolmella erillisellä testauksella, joissa jokaisessa käytettiin kolmea rinnakkaisnäytettä jokaisesta mittapisteestä.6 h valotuksella saavutettiin yli 99,9 % vähenemä pesäkemäärissä! GROUPSPACE -tiloissa sinisen valon intensiteetti pöytätasolla on testistä poiketen noin 2,5mW/cm² ja valkoisen valon noin 1200 lux.

Fotonidesinfioinnin hyödyt

 1. Ekologinen – kemikaaliton
 2. Tasalaatuinen – ei mahdollisuutta ihmisen tekemälle virheelle
 3. Automaattinen – toimii aina taustalla ilman työvoimaa
 4. Pitkä käyttöikä (>50000h ~ 11 vuotta normaalikäytössä)
 5. Huoltovapaa – ei käyttökustannuksia
 6. Helppokäyttöinen – ei vaadi koulutusta
 7. Ionisoimaton – ei vahingoita ihmisiä tai materiaaleja
 8. Ei edesauta resistenttien mikrobikantojen muodostumista
 9. Turvallinen – ei kemikaaleja tai UV-valoa
Topteam Turvaa Työsi
Kokonaisvaltainen palveluvalikoimamme yrityksen IT-ratkaisuista toimistotarvikkeisiin, monitoimilaitteista ergonomiaan sekä huolto-, asennus- ja käyttötukipalvelumme varmistavat, että voitte aina keskittyä omaan työhönne. Meidät tunnetaan joustavasta, asiakkaan tarpeet huomioivasta palvelusta ja haluamme olla luottokumppanisi. Puhumme samaa kieltä kanssasi, ajattelemme aina etuasi ja teemme vaikeistakin asioista helppoja.
Ostoskori