Topteam IT Oy:n sähköinen vieraskirja – rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Topteam IT Oy
Y-tunnus 0900496-4
Poraajankatu 4, 26820 Rauma

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Roslin

3. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana toimii Tomi Mattila
Lähetä sähköpostia

4. Rekisterin nimi

Topteam IT Oy:n sähköinen vieraskirja

5. Tietojen keruun tarkoitus

Tietoja kerätään Topteam IT Oy:n toimipisteiden tietoturvallisuuden ylläpitoa ja valvontaa varten. Niitä voidaan myös käyttää poikkeamatilanteissa ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi (esim. korona).

6. Rekisteröitävät tiedot

Vieraana sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot (Nimi ja yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Toimipiste, jossa vierailu tapahtuu

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Henkilötiedot saadaan, kun vierailija kirjautuu vierailijaksi Topteam IT Oy:n tiloihin aulan asiakaspäätteellä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-,
  myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin.
 • Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.
 • Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

8. Tietojen luovuttaminen tai tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Huolehdimme tietoturvasta henkilötietojesi käsittelyssä.
 • Käytämme asianmukaisia suojauskeinoja, kuten salasanoihin ja muihin turvakeinoihin perustuvaa pääsynhallintaa sekä tarvittaessa tietojen teknistä salausta.
 • Toimintaympäristömme on vahvistettu palomuureilla ja asianmukaisilla
  haittaohjelmien torjuntaohjelmistoilla.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisesti tallennettuja henkilötietorekistereitä säilytetään Topteam IT Oy:n Microsoft 365 palvelussa Euroopassa ja niiden varmuuskopiot tallennetaan saksalaiseen konesaliin.

10. Tietojen käsittelyaika

Säilytämme henkilötietojasi enintään kahden kalenterivuoden ajan. Kun tietojen säilytysaika on päättynyt, poistamme henkilötiedot. Tiedoista saatetaan säilyttää myös varmuuskopioita tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Varmuuskopiot poistetaan varmuuskopiokierron mukaisessa ajassa.

11. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

 • Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät asiakirjan yläosassa.
 • Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon
  korjaamista.
 • Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut
  tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä
  yhteyshenkilöön.

12. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö muihin kuin laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa kirjallisesti milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

13. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.09.2021.